مشتری گرامی، در صورتی که نیاز به برقراری تماس از سوی کارشناسنان پشتیبان را دارید درخواست خود را در فرم ذیل ثبت نمایید. پس از درخواست شما کارشناسان شرکت بی ام لیفت در اسرع وقت با شما تماس گرفته و موضوع را بررسی خواهند نمود.مقدم شما را در نمایش بین المللی آسانسور 5 تا 8 آبان سالن 38B گرامی میداریم
+