نمایش 3 نتیحه

سیم بکسل
در هر حال عنوان طناب فولادی (سیم بکسل) هم در مورد طنابهای فولادی قدرتمندی بکار می رود که در معادن مورد استفاده است و هم در مورد طنابهای فولادی ظریفی که در ترمز دوچرخه ها مصرف می شود. این عنوان هم در مورد طنابهای ثابتی که پل های معلق را با نیروی فوق العاده نگهداری می کند و هم درباره طنابهای مورد استفاده در آسانسور و جرثقیل ها که همیشه در حال حرکت هستند بکار می رود. بنابراین طنابهای فولادی می توانند انوع مختـلف و کاربردهای گـوناگون داشته باشند.

جزئیات و مشخصات داخلی مغزی سیم بکسل آسانسور
بهترين و با استحکام ترین سیم بکسل های کنف دار و 7 لایه آسانسور كه در بازار ايران موجود می باشد ، می توان به سیم بکسل های شرکت گوستاو ولف کشور آلمان اشاره نمود.

طریقه انتخاب سیم بکسل ( طناب فولادی ) با قطر و تعداد مناسب بر اساس تعداد واحد ها به چه صورت است ؟
طبق استاندارد های موجود هر رشته سیم بکسلی که به دو سر کابین و وزنه تعادل متصل می شود باید 5 برابر وزن کابین را تحمل کند. در حقیقت زمانیکه ما از 4 سیم بکسل برای مهار کابین استفاده می کنیم یعنی سعی کرده ایم تا 20 برابر وزن کابین برای سیم بکسل ها قابل تحمل باشد.

انتخاب تعداد سیم بکسل ها بر اساس تعداد واحد ها و ارتفاع کل

کابین های 6 نفره و تا ارتفاع 6 توقف از 4 سیم بکسل نمره 10
برای 7 الی 10 طبقه از 5 سیم بکسل نمره 10
و برای 11 الی 15 طبقه از 5 سیم بکسل نمره 11

اثر خمش معکوس سیم بکسل آسانسور
در آسانسور های کششی مهمترین نقش کشش را سیم بکسل ها ایفا می نمایند، فولی (قرقره) موتور دو وظیفه دارد، وظیفه اول آن بعنوان نیروی محرکه نقش جابجایی سیستم و حرکت آسانسور را برعهده داشته و وظیفه دوم آن تغییر جهت نیرو می باشد. بدین صورت که از یک طرف فلکه موتور کابین و از طرف دیگر آن، وزنه های تعادل معلق است. این سیستم تعلیق توسط سیم بکسل متناسب با فلکه ها طراحی و پیاده سازی می شود.
سیستم یک به یک و یک به دو آسانسور های هیدرولیکی
سیستم یک به یک و یک به دو آسانسور های هیدرولیکی
سیستم یک به یک و یک به یک آسانسور های کششی
سیستم یک به یک و یک به یک آسانسور های کششی
همانطور که در تصاویر بالا مشاهده می شود، (سیستم 1:1) سیم بکسل در مسیر طبیعی حرکت کابین آسانسور تنها در یک جهت خم می گردد. همچنین کل نیروی کششی سیم بکسل برابر است با وزن کابین و نفرات داخل آن به اضافه وزن وزنه تعادل.
اما در سیستمهای 1:1 که به دلیل عدم تأمین زاویه آلفا از فلکه ی شکننده سوم نیز استفاده می گردد، سیم بکسل در دو جهت خم شده که این دو جهت معکوس یکدیگر می باشند.(اثر خستگی فلزات) در نتیجه این مسأله باعث افت عمر طبیعی سیم بکسل خواهد بود.( چرا که نیروی کششی در محل خمش باندازه وزن کابین + وزن وزنه تعادل است.)

چرا اثر خمش معکوس در سیستم های دو به یک کمتر است؟
همانطور که اشاره گردید، با محاسبه نیروی کشش می توان دریافت که نیروی کشش در هر نقطه سیم بکسل در سیستم 2:1 نصف سیستم 1:1 است. در نتیجه اثر خستگی سیم بکسل کمتر خواهد بود.